Critical Alignment Yoga

Critical Alignment Yoga

We maken in de les gebruik van hulpmiddelen (de strip, een vilten mat, een boog, een blok en een bankje) om juist die houdingsspieren te activeren zonder dat de spanning in je bewegingsspieren je er van weerhoudt daar te komen. Zo breng je de balans tussen beide groepen weer terug.